fbpx
 

KURSYPoziom dla każdego

https://encjo.pl/wp-content/uploads/2019/04/hero_books.png
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://encjo.pl/wp-content/uploads/2019/04/letter_a.png

POZIOM A - POCZĄTKUJĄCYza granicą już nie zginę 🙂

Na kursach na tym poziomie pomożemy Ci zdobyć lub rozwijać następujące umiejętności, abyś mógł powiedzieć o sobie:
rozumie i powszechnie używane wyrażenia oraz zwroty z życia codziennego
potrafię komunikować się o ile rozmówca mówi wolno i wyraźnie
poprowadzę prostą rozmowę dotyczącą mnie, bliskich, pracy itp.
potrafię „załatwić” sobie sprawy, które dotyczą moich najważniejszych potrzeb.

POZIOM B - ŚREDNIOZAAWANSOWANYmiędzy prostotą a perfekcją

Na kursach na tym poziomie pomożemy Ci zdobyć lub rozwijać następujące umiejętności, abyś mógł powiedzieć o sobie:
jestem w stanie dość płynnie porozumiewać się w języku angielskim
rozumiem często używane zdania i wyrażenia, a także główne punkty dotyczące ogólnych tematów, zarówno konkretnych, jak i abstrakcyjnych
umiem opisywać wydarzenia i doświadczenia oraz uzasadniać swoje opinie i plany
umiem wartościować, a więc przedstawiać pozytywne i negatywne aspekty poruszanych kwestii
https://encjo.pl/wp-content/uploads/2019/04/letter_b.png
https://encjo.pl/wp-content/uploads/2019/04/letter_c.png

POZIOM C - ZAAWANSOWANYbędę prawie jak native speaker

Na kursach na tym poziomie pomożemy Ci zdobyć lub rozwijać następujące umiejętności, abyś mógł powiedzieć o sobie:
umiem wypowiadać się na różne tematy, płynnie i spontanicznie przedstawiać swoje idee i opinie, z wykorzystaniem zaawansowanych środków językowych
potrafię używać języka w różnych sytuacjach i dostosowywać go do nich
rozumiem wymagające teksty i dostrzegam znaczenia wyrażone w sposób pośredni
rozumiem niemal wszystko, co przeczytam lub usłyszę
bt_bb_section_top_section_coverage_image

Kursy
dla dzieci

Kursy
dla młodzieży

Kursy
dla dorosłych

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image